Rekrutacja! Nowa edycja 2023-2024

Zapraszamy do wzięcia udziału na 2-semestrowych studiach podyplomowych BIM – Technologie Cyfrowe w Architekturze i Budownictwie.

Celem zgłoszenia należy pobrać kartę zgłoszeniową i wypełniony dokument przesłać na adres bim@pk.edu.pl

Warunkiem uruchomienia grupy jest zgłoszenie minimum 15 uczestników. Zapraszamy do kontaktu.
tel. +48 12 628 24 59
tel. +48 12 628 31 30