Wymagania:

– ukończenie co najmniej studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewnych 
– złożenie dokumentów
– wniesienie opłat w podanym terminie

Koszt studiów:

– opłata: 6 600 zł
– możliwość rozłożenia płatności za studia na 2 raty
– dane do wpłaty:
Politechnika Krakowska
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Wpłaty należy dokonywać z tytułem: BIM 7 – Imię Nazwisko

Liczba miejsc:

Liczba miejsc jest ograniczona (16-32). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Studia w planowanych grupach odbędą się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów deklarujących się do tych grup.