Studia Podyplomowe BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
logo-wydzial-architekury-pk-bim

Studia Podyplomowe BIM - technologie cyfrowe
w architekturze i budownictwie

Zapraszamy do wstępnych zapisów na rok akademicki 2018/19. Więcej w zakładce zgłoszenia...

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury
Instytut Projektowania Budowlanego
Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych A-42, pok. nr 4
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 12 628 24 53
E-mail: bim@pk.edu.pl

Kierownik studiów:

prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak

Koordynator:

mgr inż. Roman Paruch

Czas trwania studiów:

2 semestry – 158 godz.

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z nowymi technologiami projektowania i zarządzania informacją budowlaną w procesach Building Information Modeling (BIM) z zastosowaniem najpopularniejszych systemów BIM. Studia przewidziane są dla absolwentów co najmniej pierwszego stopnia studiów architektonicznych lub pokrewnych.

Technologia BIM rozwija się od kilkunastu lat, ale obecnie jej wprowadzenie staje się koniecznością. Dyrektywa Parlamentu EU z dnia 15 stycznia 2014 wskazuje na konieczność wprowadzenia w inwestycjach publicznych wymogu stosowania dokumentacji w postaci elektronicznej z zastosowaniem BIM. Kładzie się przy tym nacisk na ocenę ekonomiczną w całym cyklu życia obiektu. Państwa członkowskie EU mają obowiązek wprowadzić te wymogi do prawa krajowego do kwietnia 2016. Wprowadzenie BIM wymaga przygotowania kadr – których brak uważany jest za jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu BIM.

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią doświadczeni specjaliści - certyfikowani z zakresu omawianych programów. Po ukończeniu studiów uczestnicy oprócz świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych, otrzymają świadectwa ukończenia certyfikowanych szkoleń firmy Autodesk.

Drzewo parametrów w Dynamo BIM
Fakultet BIM Kraków
Analiza grawitacji na Studiach Podyplomowych BIM
Detekcja kolizji w BIM
Wizualizacja architektury w chmurze