Informacje i zgłoszenia elektronicznie na adres: bim@pk.edu.pl
Warunki uczestnictwa w zakładce tutaj.

Rekrutujemy na:
grupę podstawową i zaawansowaną

Terminarz:

 • do 10.10.2019 r. przesłanie e-mailem kopii podpisanej karty zgłoszenia
 • wydłużenie rekrutacji do 10 października 2019 r.
 • do 15.10.2019 r. wysłanie do kandydatów informacji o uruchomieniu studiów wraz z potwierdzeniem przyjęcia
 • do 14.10.2019 r. wpłacenie należności za studia w wysokości 4950 zł za 2 semestry na konto Politechniki Krakowskiej
  • możliwość płatności w ratach: 1 rata: 2500zł do 14 października 2019r. i 2 rata: 2450zł do 30 stycznia 2020r.
  • dane do wpłaty:
   09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
   ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
   wpłaty należy dokonywać z dopiskiem: BIM 5 – Imię Nazwisko
  • Prosimy jednocześnie zwrócić uwagę, że rachunek za SPBIM będzie wystawiony na dane, z których został wykonany przelew. Jeśli życzą sobie Państwo fakturę na firmę, prosimy o przelew z konta danej firmy.
 • do 14.10.2019 r. dostarczenie do Sekretariatu Katedry A-42, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, Wydział Architektury (osobiście lub pocztą), w godzinach 9:00-14:00:
  • karta zgłoszeniowa wydrukowana i podpisana, ta uprzednio wysyłana w postaci cyfrowej, proszę się upewnić czy jest podpisana w dobrym miejscu i nie brakuje żadnych danych,
  • kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  • kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  • 1 fotografia wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Karta zgłoszenia:

Do pobrania wersja WORD .DOC

Dokumenty należy przesłać lub przynieść osobiście w godz. 9:00-14:00 na adres:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
Wydział Architektury 
Instytut Projektowania Budowlanego 
Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych A-42
ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków
tel.: 791921789

Rozpoczęcie studiów:

październik 2019 r.