Wydłużenie nauczania zdalnego

Informujemy o decyzji Dziekana Wydziału Architektury