logo-wydzial-architekury-pk-bim

Studia Podyplomowe BIM - technologie cyfrowe
w architekturze i budownictwie

Zapraszamy do wstępnych zapisów na rok akademicki 2018/19. Więcej w zakładce zgłoszenia...

Warunki uczestnictwa

Wymagania:

- ukończenie co najmniej studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewnych
- złożenie dokumentów
- wniesienie opłat w podanym terminie

Koszt studiów:

- opłata 4400 zł za 2 semestry (płatne do 5.09.2017 – możliwość wpłaty w 2 równych ratach)
- dane do wpłaty:
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
ul. Warszawska 24 , 31-155 Kraków
Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem: BIM 3 - "nazwisko i imię studenta"

Liczba miejsc:

Liczba miejsc jest ograniczona (16-32). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia w planowanych grupach odbędą się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów deklarujących się do tych grup.