Terminy już są

Wykłady inauguracyjne odbędą się na zoom.us – 24 X od 9:30