Przebieg studiów | Studia Podyplomowe BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
logo-wydzial-architekury-pk-bim

Studia Podyplomowe BIM - technologie cyfrowe
w architekturze i budownictwie

Zapraszamy do wstępnych zapisów na rok akademicki 2018/19. Więcej w zakładce zgłoszenia...

Przebieg studiów

Lokalizacja:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury
Instytut Projektowania Budowlanego
Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych A-42, pok. nr 4
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. sekretariat: +48 12 628 24 53
E-mail: bim@pk.edu.pl

Kierownik studiów:

prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak

Koordynator:

mgr inż. Roman Paruch

Czas trwania studiów:

2 semestry – 158 godz.

Sposób i forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów:

Przedmioty zaliczane będą na podstawia pozytywnej oceny z pracy projektowej.
Przedmioty poz.2 i poz. 5 wg ramowego programu wymagają do zaliczenia dodatkowo pozytywnej oceny z egzaminu.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Do ukończenia studiów podyplomowych wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, wykonanie i obrona projektowej pracy końcowej.

Dokumenty uzyskane po ukończeniu studiów:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Krakowską
- certyfikaty ukończenia autoryzowanych kursów Autodesk

Czas trwania zajęć:

- przewidywane rozpoczęcie zajęć: październik 2018 r.
- zakończenie zajęć: czerwiec 2019 r.
- zajęcia laboratoryjne (130 godz) przewiduje się w dwóch grupach:
Wybrane soboty i niedziele - dwie grupy - (średnio raz w miesiącu)
Więcej szczegółów na zakładce Terminy zajęć.