Informacja dla tegorocznych absolwentów studiów 1 stopnia

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami pragniemy poinformować, iż tegoroczni absolwenci, którzy uzyskają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia do 31 lipca 2020r. mogą obecnie złożyć kartę zgłoszeniową na Studia Podyplomowe BIM.

Warunkiem koniecznym ostatecznego zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest dostarczenie odpisu dyplomu lub zaświadczenia z Dziekanatu o ukończeniu studiów do 5 września 2020r.

W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć termin obrony pracy dyplomowej oraz wydział danej uczelni wyższej.