1.Parametryczne modelowanie BIM i zaawansowane programowanie w architekturze.

 • Metody modelowani komputerowego
 • Teoria BIM, Model produktu, klasyfikacje obiektów
 • Parametry w modelowaniu
 • Podstawy geometrii cyfrowej do projektowania obliczeniowego (układy wsp., więzy, krzywe parametryczne, powierzchnie, transformacje)
 • Podstawy relacyjnych baz danych.
 • Podstawy programowania: typy danych, podstawowe algorytmy
 • Programowanie wizualne Dynamo (elementy Grasshopper, Design Script, Python)

Część praktyczna

 • Programowanie wizualne i skryptowe podstawowych algorytmów geometrii parametrycznej Revit i zarządzanie informacją.
 • Sprawozdanie z prac projektowych

2. Zaawansowane zagadnienia modelowania i dokumentacji.

 • Wprowadzenie do pracy we wspólnym środowisku danych w „chmurze”.
 • Zaawansowane elementy modelu BIM.
 • Modelowanie terenu z wykorzystaniem podkładów 2D (dwg, pdf,jpg), mapy cyfrowej. Zastosowanie etapów i wariantów w koordynacji.

Część praktyczna

 • Modelowanie konstrukcji betonowych prefabrykowanych
 • Modelowanie konstrukcji stalowych.
 • Modelowanie terenu, infrastruktury, architektury krajobrazu
 • Sprawozdanie z prac projektowych

3. Tworzenie zaawansowanych rodzin komponentów i modelowanie parametryczne bryłowe.

 • Tworzenie i adaptacja rodzin komponentów, katalogi.
 • Modelowanie skomplikowanych brył swobodne i parametryczne, wykorzystanie Dynamo do modelowania, modelowanie bryłowe wariantowe. Systemy ścian osłonowych, panele płaskie, zakrzywione, pneumatyczne, kinetyczne

Część praktyczna

 • Modelowanie złożonych parametrycznych obiektów bryłowych z wykorzystaniem programowania wizualnego
 • Sprawozdanie z prac projektowych, egzamin

4. Koordynacja i zarządzanie pracą projektową w środowisku CDE oraz praca współdzielona.

 • Standardy Bim Level 2, CDE, normy ISO, BSI PAS. Bim Level 3.
 • Praca z BIM360 – zarządzanie projektami i użytkownikami.
 • Zarządzanie dokumentacją cyfrowa (dostęp, archiwizacja).
 • Koordynacja projektów z różnymi typami danych (chmury punktów, IFC).
 • Kolizje, harmonogramy, zarządzanie cyklem budowy.
 • Cykl życia, powykonawcza, remonty, utrzymanie)
 • Praca współdzielona lokalnie i z aplikacjami w chmurze.

Część praktyczna

 • Praca na modelach branżowych, kolizje, harmonogramy.
 • Programy Dynamo do zarządzania informacją i projektem
 • Sprawozdanie z prac projektowych

5. Analizy numeryczne i optymalizacja na modelach BIM z wykorzystaniem programowania wizualnego.

 • Metody analiz i optymalizacji.
 • Analizy widoczności i układów przestrzennych w architekturze (stadion, teatr).
 • Analizy środowiskowe z optymalizacją: energetyczne, oświetlenia, nasłonecznienia.
 • Modelowanie i analizy konstrukcyjne.
 • Zarządzanie informacją (wyciągi, zestawiania, analizy).

Część praktyczna

 • Projekty, analizy i optymalizacja z wykorzystaniem programowania wizualnego.
 • Sprawozdanie z prac projektowych, egzamin

6. Seminarium dotyczące zaawansowanych zagadnień w projektowaniu.