Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Liczba godzin semestralnie

Liczba punktów ECTS

E / Z

Osoba
prowadząca przedmiot

(tytuł/stopień naukowy

lub tytuł zawodowy,

imię i nazwisko)

Uwagi

W

C

L

LK

P

S

ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Parametryczne modelowanie BIM i zaawansowane programowanie w architekturze.

1

4

 

 

20

 

 

24

5

Z

 

 

2

Zaawansowane zagadnienia modelowania i dokumentacji z wykorzystaniem programowania Dynamo.

1

4

 

 

20

 

 

24

5

Z

 

 

3

Tworzenie zaawansowanych rodzin komponentów i parametrycznych brył.

1

4

 

 

28

 

 

32

7

E

 

 

4

Koordynacja pracy projektowej w środowisku CDE oraz pracy współdzielonej.

2

4

 

 

28

 

 

32

7

Z

 

 

5

Analizy numeryczne i optymalizacja na modelach BIM z wykorzystaniem programowania wizualnego:

-analizy konstrukcyjne

-analizy fizykalne

-analizy przestrzenne

2

4

 

 

28

 

 

32

7

E

 

 

6

Seminarium dotyczące zaawansowanych zagadnień w projektowaniu

2

0

 

 

0

 

 

8

1

Z

 

 

Razem:

20

 

 

132

 

 

152

32

 

 

 

Objaśnienie skrótów: W – wykłady, C – ćwiczenia, L – laboratoria, LK – laboratoria komputerowe, P – projekty, S – seminaria, E – egzamin, Z – zaliczenie przedmiotu